در حال بارگذاری ...
دوشنبه 18 آذر 1398
 • اولین جلسه شورای فرهنگی و اقامه نماز آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان

  به گزارش واحد فرهنگی آموزشکده،  اولین جلسه شورای فرهنگی و اقامه نماز آموزشکده شهید جباریان به منظور ارائه برنامه ی سالانه  این واحد ، مورخ 28/3/1398 تشکیل گردید در این ابتدای این جلسه اقای مهندس رجبی  ضمن خوشآمد گویی بر تعیین و تبیین سیاستهای کلی واحد فرهنگی اشاره نموده و در زمینه کلیات برنامه واحد فرهنگی پیشنهاداتی ارائه نمودند. و در پایان جلسه اعضای شورای فرهنگی  با بیان اهمیت کار فرهنگی اهداف کلی شورا را تعیین نمودند.
  اهداف :
  1:نظارت مداوم بر اجرای برنامه ها
  2:جذب حداکثری دانشجویان برای شرکت در نماز جماعت و برنامه های فرهنگی
  3:تقویت ارزش های دینی و انقلابی
  4: تقویت روحیه نشاط ،خود باوری و پیگیری رونق کار و اشتغال
  5: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
  6: برگزاری کارگاه های آموزشی تربیتی دوست یابی، خانواده و همسر یابی و زندگی علوی
  7:عدم موازی کردن فعالیتها در حوزه های مختلف
  8:بومی سازی فعالیتها و برنامه ها متناسب با نیاز های دانشگاه فنی و حرفه ای
  9:هماهنگی بین تشکل ها ،کانون ها و بسیج دانشجویی برای انجام کلیه  کارهای فرهنگی
  در پایان جلسه ابلاغ اعضای محترم شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز آموزشکده به اعضاء اعطا گردید.

  نظرات کاربران