در حال بارگذاری ...
شنبه 3 فروردین 1398
  • اطلاعیه مهم کارآموزی

    به اطلاع دانشجویانی که درس کارآموزی را برای نیمسال اول تحصیلی۹۷ انتخاب نموده اند و در جلسه توجیهی آن شرکت کرده اند می رساند، آخرین مهلت و زمان برای معرفی به محل کارآموزی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/٨/٧ می باشد . چنانچه دانشجویی در آخرین مهلت تعیین شده اقدام ننماید درس کارآموزی از انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد .
    معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه

    نظرات کاربران