در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 1 اسفند 1396

صاحب محترم ایده:

ضمن تشکر از حضور در «ایده فن دانشگاه فنی و حرفه­ ای استان همدان»، باتوجه به این که در نظر است،طرح­ های دارای ماهیت فناوری و نوآوری و قابل تبدیل به محصول، جهت تجاری­ سازی مورد حمایت قرارگیرند؛ لذا در صورت تمایل پس از کامل نمودن ایده خود، نسبت به تکمیل فرم "پذیرش در مرکز نوآوری و کارآفرینی" و تکمیل و ارائه آن به نمایندگان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اقدام نمایید. 

 

 

              با آرزوی موفقیت                                                                                                                          معاونت پژوهش و فناوری

نظرات کاربران