در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 29 آبان 1397
  • قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی رشته الکترونیک کاربردی

    دانشجویان کارشناسی الکترونیک کاربردی موظفند حداکثر تا مورخه 95/6/28 زمان دفاع خود را با استاد پروژه هماهنگ کنند

    در غیر اینصورت نمره صفر برای آنها وارد سیستم می شود.

    نظرات کاربران