در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 مرداد 1396

مدیر امور عمومی ساختمان آموزشی و خوابگاه شهید جباریان منصوب شد

دکتر شهاب کاظمی طی حکمی جناب آقای علی زارعی را به عنوان مدیر امور عمومی ساختمان آموزشی و خوابگاه شهید جباریان منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به تعهد ، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به سمت مدیر امور عمومی ساختمان آموزشی شهید مفتح منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از تجربیات ارزنده خود با جدیت و پشتکار، هماهنگی لازم با مسئولین ذیربط و رعایت اصول صرفه جویی در بیت المال در انجام امور محوله طبق قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

نظرات کاربران